Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Doboju

Često postavljana pitanja

   1 - 6 / 7  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Poziv novinarima i novinarkama da pristupe edukativnom interaktivnom modulu koji se temelji na priručniku “Da pravda bude vidljiva”.

Poziv novinarima i novinarkama da pristupe edukativnom interaktivnom modulu koji se temelji na priručniku “Da pravda bude vidljiva”.

“Da pravda bude vidljiva”.

20.04.2021.

Priručnik za novinare o izvještavanju iz krivičnog pravosuđa

Priručnik za novinare o izvještavanju iz krivičnog pravosuđa

Da pravda bude vidljiva

03.08.2020.

Brošura o pravima svjedoka/oštećenog u krivičnom postupku

Brošura o pravima svjedoka/oštećenog u krivičnom postupku

Šta je dobro znati ako sam svjedok/oštećeni?

03.08.2020.

Brošura Transparency Internationala  o pravima građana u kontaktu sa tužilaštvima

Brošura Transparency Internationala o pravima građana u kontaktu sa tužilaštvima

Tužilaštvo za građane

03.08.2020.

Komunikacija elektronskom poštom

Komunikacija elektronskom poštom

Komunikacija sa Okružnim tužilaštvom u Doboju ostvarena elektronskom poštom ...

 Kada i zašto tužilac može povući optužnicu?

Kada i zašto tužilac može povući optužnicu?

Tužilac može odustati od krivičnog gonjenja ako smatra da više ne postoje zakonski uslovi za isto

   1 - 6 / 7  >