Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Doboju

Korisni linkovi


Visoki sudski i tužilački savjet - https://vsts.pravosudje.ba/

T U Ž I L A Š T V A
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine - www.tuzilastvobih.gov.ba
Republičko tužilaštvo Republike Srpske - https://rt-rs.pravosudje.ba
Okružno tužilaštvo Banja Luka - https://ot-banjaluka.pravosudje.ba/
Okružno tužilaštvo Bijeljina - https://ot-bijeljina.pravosudje.ba
Okružno tužilaštvo Trebinje - https://ot-trebinje.pravosudje.ba
Javno tužilaštvo Brčko Distrikta BiH - https://jt-brckodistriktbih.pravosudje.ba
Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine - https://ft-fbih.pravosudje.ba
Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog Kantona - https://kt-tuzla.pravosudje.ba
Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-Neretvanskog Kantona - https://kt-mostar.pravosudje.ba
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo  - https://kt-sarajevo.pravosudje.ba
Kantonalno tužilaštvo Kantona 10 Livno - https://kt-livno.pravosudje.ba

S U D O V I 
Ustavni sud Bosne i Hercegovine - www.ccbh.ba ili www.ustavnisud.ba
Ustavni sud Republike Srpske - www.ustavnisud.org
Sud Bosne i Hercegovine - www.sudbih.ba
Ustavni sud Federacije BiH - www.ustavnisudfbih.ba
Vrhovni sud Republike Srpske - https://vsud-rs.pravosudje.ba/
Vrhovni sud Federacije BiH - https://vsud-fbih.pravosudje.ba/
Kantonalni sud u Novom Travniku - https://ksud-novitravnik.pravosudje.ba
Kantonalni sud u Mostaru - https://ksud-mostar.pravosudje.ba
Kantonalni sud u Sarajevu - https://ksud-sarajevo.pravosudje.ba/
Okružni sud u Banja Luci - https://oksud-banjaluka.pravosudje.ba
Okružni sud u Doboju - https://oksud-doboj.pravosudje.ba
Okružni sud u Bijeljini - https://oksud-bijeljina.pravosudje.ba
Okružni sud u Trebinju - https://oksud-trebinje.pravosudje.ba
Općinski sud u Gračanici - https://opsud-gracanica.pravosudje.ba
Općinski sud u Kalesiji - https://opsud-kalesija.pravosudje.ba
Općinski sud u Žepču - https://opsud-zepce.pravosudje.ba
Općinski sud u Konjicu - https://opsud-konjic.pravosudje.ba/
Općinski sud u Ljubuškom - https://opsud-ljubuski.pravosudje.ba
Općinski sud u Sarajevu - www.oss.ba
Osnovni sud u Bijeljini - https://ossud-bijeljina.pravosudje.ba
Osnovni sud u Derventi - https://ossud-derventa.pravosudje.ba/
Osnovni sud Brčko Distrikta BiH - https://ossud-brckodistriktbih.pravosudje.ba
Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH - https://apsud-brckodistriktbih.pravosudje.ba

M I N I S T A R S T V A    P R A V D E
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine - www.mpr.gov.ba
Ministarstvo pravde Republike Srpske - www.vladars.net
Ministarstvo pravde Federaije BiH - www.fbihvlada.gov.ba
Ministarstvo pravde Unsko-Sanskog Kantona - www.vlada.usk.ba
Ministarstvo pravde Posavskog Kantona - www.fbihvlada.gov.ba
Ministarstvo pravde Tuzlanskog Kantona - www.tk.kim.ba
Ministarstvo pravde Zeničko-Dobojskog Kantona - www.zdk.ba
Ministarstvo pravde Kantona Goražde - www.bpkgo.ba
Ministarstvo pravde Srednjobosanskog Kantona - www.fbihvlada.gov.ba
Ministarstvo pravde Hercegovačko-Neretvanskog Kantona - www.fbihvlada.gov.ba
Ministarstvo pravde Zapadnohercegovačkog Kantona - www.vladazzh.org
Ministarstvo pravde Sarajevskog Kantona - www.ks.gov.ba
Ministarstvo pravde Kantona Livno - www.fbihvlada.gov.ba

U D R U Ž E NJ A   I   A S O C I J A C I J E
Dom za ljudska prava BiH - www.hrc.ba
Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske - www.rs.cest.gov.ba
Javna ustanova centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH - www.fbih.cest.gov.ba
Udruženje sudija Federacije BiH - www.usfbih.ba
Advokatska komora Republike Srpske - www.advokatska.com
Advokatska komora Federacije BiH - www.advokomfbih.ba
Institucija ombudsmena Republike Srpske - www.ombudsmen.rs.ba
Institucija ombudsmena Federacije BiH - www.bihfedomb.org
Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH - www.pkbd.ba
Kancelarija za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH - www.kppbd.ba


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh