Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Obrazac za internu prijavu korupcije

19.03.2018.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije

19.03.2018.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Odluka o uspostavljanju WEB uredništva Okružnog tužilaštva u Doboju


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju

U prilogu se nalazi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava.

Ovim pravilnikom se utvrđuje:

  1. Organizaciona struktura tužilaštava u Republici Srpskoj,
  2. Pravila postupanja Tužilaštava prilikom vršenja prava i dužnosti koja su utvrđena zakonom,
  3. Način na koji Tužilaštva stupaju u odnose sa drugim institucijama i licima, u onom dijelu koji nije uređen Zakonom.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh