Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Studentica treće godine Pravnog fakulteta u Sarajevu Alma Redžić u posjeti Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju

04.09.2018.

U okviru provedene aktivnosti “Tužilac na dan” kao dio Strategije za osobe koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u BiH Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, koju implementiraju sva tužilaštva u BiH, a koja aktivnost je realizovana uz podršku Mediacentra iz Sarajeva, studentica je imala priliku da se tokom cjelodnevne posjete ovom tužilaštvu, dana 24.08.2018. godine, uz pomoć  mentora – tužioca odjeljenja za opšti kriminal, upozna s ulogom i praktičnim radom tužioca.

 

Prilog:

Izvještaj o projektu “Tužilac na dan” u Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju, studentice Alme Redžić

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan kolegij glavnih tužilaca Republike Srpske

06.07.2018.

Mjerenje kvaliteta rada tužilaštava u Republici Srpskoj

Tužilaštva u Republici Srpskoj (RS) će mjeriti kvalitet rada prema broju osuđujućih presuda u odnosu na ukupan broj presuda, jedan je od zaključaka Kolegija glavnih tužilaca Republike Srpske koji se 2. i 3. jula 2018. godine održao u Tesliću. Ovom prilikom istaknuto je kako su sudske presude kojim se optužena lica osuđuju za krivično djelo najbolji pokazatelj da li je tužilaštvo kvalitetno postupalo u svom radu.

Unapređenje kvaliteta rada tužilaštava jedan je od strateških ciljeva tužilačkog sistema RS za period 2018. do 2020. godine. Pored navedenog, strateški ciljevi tužilačkog sistema RS su i unapređenje efikasnosti i djelotvornosti rada, te povećanje transparentnosti i povjerenja građana u rad tužilaštava.

Glavnim tužiocima ovom prilikom prezentirani su i rezultati analize kvantitativnog i kvalitativnog aspekta odnosa tužilaštava sa javnošću za 2017. godinu. Ovo je prva analiza sačinjena primjenom modela za sistemsko i kontinuirano praćenje, te procjenu uspješnosti rada tužilaštava u ovoj oblasti, u skladu sa „Planom monitoringa i evaluacije odnosa tužilaštava u BiH sa javnošću“ kojeg je u oktobru prošle godine usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH.

Kolegij glavnih tužilaca RS organizira se dva puta godišnje, gdje glavni tužioci razgovaraju o važnim pitanjima za tužilaštva i o implementaciji postavljenih strateških ciljeva. Organizaciju kolegija podržavaju USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH i VSTV Projekt „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u BiH“.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Specijalistička obuka za tužioce u Banja Luci na temu: Kako identificirati, prikupiti i analizirati elektronske dokaze?

05.06.2018.

Na obuci koja se održala 31. maja i 1. juna 2018. godine u Banja Luci učestvovali su tužioci koji rade na predmetima u oblasti korupcije, organizovanog i privrednog kriminala. U fokusu ove specijalističke obuke bila su pitanja kako identificirati, prikupiti i analizirati elektronske dokaze, te kako na osnovu ovih dokaza pripremiti kvalitetnu optužnicu.

“Jako sam zadovoljna sa izborom edukatora za ovu obuku. Bosni i Hercegovini su neophodni tužioci specijalizirani za oblast visokotehnološkog (cyber) kriminala i zato me izuzetno raduje kontinuirano održavanje ovakvih obuka“, rekla je tužiteljica Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske (RS) Živana Bajić.

Visokotehnološki kriminal je oblik kriminalnog ponašanja, gdje se kompjuter i kompjuterske mreže upotrebljavaju i kao sredstvo, ali i kao cilj izvršenja krivičnog djela. Kompjuterska tehnologija zloupotrebljava se na različite načine, a krivična djela koja se vrše upotrebom  kompjutera uključuju i krađe, utaje i pronevjere.

Obuku na kojoj je učestvovalo 28 tužilaca iz Republičkog tužilaštva RS i okružnih javnih tužilaštava (OJT) Banja Luka, Doboj i Prijedor organiziralo je OJT Banja Luka. Edukator je bio Branko Stamenković, direktor Posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal Republike Srbije. Organizaciju obuke podržao je USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH, u skladu sa identificiranim potrebama tužilaštava, a u okviru implementacije partnerskih sporazuma između Projekta i pomenutih tužilaštava.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Seminar za glavne tužioce i glasnogovornike tužilaštava u BIH

16.04.2018.

Kako informisati javnost o kompleksnim predmetima?

Ne postoji prosta matematička formula na koji način informisati javnost o kompleksnim predmetima u tužilaštvima. Pa ipak, ono što je bitno jeste intenziviranje rada na takvom predmetu, s ciljem donošenja tužilačke odluke u što kraćem roku, zaključak je sa seminara za glavne tužioce i glasnogovornike/službenike za odnose s javnošću tužilaštava u Bosni i Hercegovini (BiH) koji se održao 12 i 13. aprila 2018. godine na Jahorini.

„Jedan od načina da javnost dobije tačnu i pravovremenu informaciju, koja neće naškoditi istrazi, a koja će spriječiti curenje informacija jeste proaktivno djelovanje tuzilaštva. To znači da, uvijek kada je to moguće, tužilaštvo saopćava zvanične informacije“, rekla je glasnogovornica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Azra Bavčić.

Na ovom seminaru razgovaralo se i o važnosti jačanja interne komunikacije u tužilaštvima.

„Komunikacija unutar pravosudne institucije preduslov je dobre eksterne komunikacije i od nje direktno zavisi kako će nas vidjeti i kakvo mišljenje će kreirati naša eksterna javnost“, zaključila je rukovoditeljica odnosa s javnošću Okružnog javnog tužilaštva u  Banja Luci Maja Đaković-Vidović.

U okviru seminara upriličena je i panel diskusija pod nazivom „Gdje prestaje privatnost, a počinje javni interes?“ čiji uvodničari su bili predstavnica Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH Nedžmija Kukričar i urednik Balkanske istraživačke mreže (BIRN) Denis Džidić. Zaključeno je kako je neophodno cijeniti interes javnosti u svakom pojedinačnom predmetu, te da je neophodna kontinuirana edukacija novinara o krivičnim postupcima.

Ovaj seminar organizirao je USAID Projekat pravosuđa u BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Smanjen broj neriješenih starih predmeta u tužilaštvima u Republici Srpskoj

19.12.2017.

Na nivou tužilačkog sistema Republike Srpske (RS) smanjen je broj neriješenih starih predmeta, jedan je od zaključaka Kolegija glavnih tužilaca Republike Srpske (RS) održanom u Tesliću 11. i 12. decembra 2017. godine.

 

U fokusu ovog kolegija bio je pregled realizacije strateških ciljeva definisanih Strateškim okvirom tužilačkog sistema RS za period od 2017. do 2019. godine, a to su unapređenje efikasnosti i djelotvornosti rada tužilaštava, unapređenje kvaliteta rada tužilaštava, te povećanje transparentnosti i povjerenja građana u rad tužilaštava.

 

Kolegij glavnih tužilaca RS redovno se održava dva puta godišnje, a sačinjavaju ga glavni tužioci okružnih javnih tužilaštava u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Trebinju, te glavni republički tužilac.

 

Organizaciju Kolegija podržava USAID Projekt pravosuđa u BiH i Projekt „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh