Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Poziv novinarima i novinarkama da pristupe edukativnom interaktivnom modulu koji se temelji na priručniku “Da pravda bude vidljiva”.

20.04.2021.

Edukativni interaktivni modul za novinare i novinarke temelji se na priručniku “Da pravda bude vidljiva” koji je nastao u sklopu projekta “Strategija postupanja s osobama koje dolaze u kontakt s tužilaštvima-Podrška tužilaštvima u implementaciji medijske komponente”. Projekat je implementirala Fondacija Mediacentar u sklopu projekta “Podrška pravosuđu u BiH - Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” VSTV-a BiH, i finansijsku podršku vlada Švicarske i Norveške.

Priručnik i interaktivni edukativni modul imaju za cilj educirati novinare i novinarke izvještavanju o sudskim procesima i radu tužilaštava u BiH i na taj način olakšati praćenje rada pravosudnih institucija.

Kurs čine četiri modula koji pokrivaju sadržaje poput  informacije o nadležnostima, najvažnije pojmove potrebne za ispravno razumijevanje tužilačkih radnji, podsjetnik na članove 10 i 11 Kodeksa za štampu,  etičke norme izvještavanja o maloljetnima i ranjivim kategorijama, prikaz relevantnog zakonskog okvira i druge informacije.


Kursu možete pristupiti putem linka:  https://www.pravosudje.ba/da_pravda_bude_vidljiva-final/story_html5.html

(Napomena: ukoliko link otvarate kroz Internet Explorer potrebno je da desnim klikom miša na link izaberete Open in new tab)


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Priručnik za novinare o izvještavanju iz krivičnog pravosuđa

03.08.2020.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Brošura o pravima svjedoka/oštećenog u krivičnom postupku

03.08.2020.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Brošura Transparency Internationala o pravima građana u kontaktu sa tužilaštvima

03.08.2020.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Komunikacija elektronskom poštom

Komunikacija sa Okružnim tužilaštvom u Doboju ostvarena elektronskom poštom /e-mail/ nema obavezujući karakter i ne smatra se komunikacijom sa tužilaštvom u smislu bilo kojeg procesnog propisa (pokretanje postupka, dostavljanje podneska, davanje izjava, izjavljivanje pravnih lijekova i dr.)


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kada i zašto tužilac može povući optužnicu?


Tužilac može odustati od krivičnog gonjenja ako smatra da više ne postoje zakonski uslovi za isto, te od krivičnog gonjenja može odustati do završetka glavnog pretresa u prvostepenom postupku, a pred vijećem apelacionog odjeljenja - kada je  to predviđeno zakonom.

Ova mogućnost tužioca naziva se načelo mutabiliteta.

Tužilac može, do potvrđivanja optužnice, povući optužnicu bez prethodnog odobrenja sudije za prethodno saslušanje.

Nakon potvrđivanja optužnice pa do početka glavnog pretresa, tužilac može povući optužnicu samo uz odobrenje sudije za prethodno saslušanje, te tužilac mora sudu obrazložiti takav svoj zahtjev, odnosno navesti razloge zbog kojih smatra da više ne postoji osnovana sumnja da je optuženi počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret ili je ukazano na neku okolnost koja isključuje takvo gonjenje. U tom slučaju, sud će rješenjem obustaviti postupak. Međutim, to ne sprječava tužioca da podnese novu optužnicu za isto kazneno djelo protiv druge osobe ili protiv iste osobe za drugo krivično djelo, odnosno da pod uslovima za ponavljanje postupka koji je završen pravosnažnim rješenjem, ponovno vodi postupak za ono za što je postupak pravosnažno obustavljen prije početka glavnog pretresa, dakle po optužnom aktu koji je već jednom povukao.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh