Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Stručni saradnici

Okružna tužilaštva imaju stručne saradnike u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u tužilaštvima Republike Srpske.

Stručni saradnici mogu vršiti sve radnje u postupcima za izdavanje kaznenih naloga pred sudovima u skladu sa zakonom, a na osnovu zahtjeva i posebnog ovlašćenja glavnog okružnog tužioca.

Stručni saradnik okružnog tužilaštva je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

Što se tiče broja stručnih saradnika u tužilaštvu, Pravilnikom o sistematizaciji je određen omjer 3 tužioca : 1 stručni saradnik, što na ukupan broj tužilaca (17) iznosi najviše do 6 stručnih saradnika.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh