Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Doboju

 

Optužnice

Potvrđena optužnica za tjelesnu povredu, ubistvo i nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija

Potvrđena optužnica za tjelesnu povredu, ubistvo i nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija

11.12.2020.

Potvrđena optužnica za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i produženo krivično djelo teška krađa

Potvrđena optužnica za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i produženo krivično djelo teška krađa

19.08.2020.

Potvrđena optužnica za tešku krađu 19.08.2020.

Potvrđena optužnica za neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga 19.08.2020.

više

Pozdravna riječ

Uvodna riječ glavnog tužioca

Ovdje možete pratiti rad tužilaštva/tužiteljstva. Nadamo se da ćete zadovoljiti Vašu znatiželju i pronaći potrebne informacije, te dobiti potpuniju sliku o našem radu.

06.09.2010.

više

Podsjećamo

Prezumpcija nevinosti

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom suda ne utvrdi njegova krivnja.

22.02.2019.

više

Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Priručnik za novinare o izvještavanju iz krivičnog pravosuđa

Da pravda bude vidljiva

03.08.2020.

Brošura o pravima svjedoka/oštećenog u krivičnom postupku

Šta je dobro znati ako sam svjedok/oštećeni?

03.08.2020.

Brošura Transparency Internationala o pravima građana u kontaktu sa tužilaštvima

Tužilaštvo za građane

03.08.2020.

Komunikacija elektronskom poštom

Komunikacija sa Okružnim tužilaštvom u Doboju ostvarena elektronskom poštom ...

19.11.2013.

Zakon o slobodi pristupa informacijama

Ovim se zakonom definiše sloboda pristupa informacijama u BiH.

04.08.2010.

više