Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Doboju

 

Pozdravna riječ

Uvodna riječ glavnog tužioca

Ovdje možete pratiti rad tužilaštva/tužiteljstva. Nadamo se da ćete zadovoljiti Vašu znatiželju i pronaći potrebne informacije, te dobiti potpuniju sliku o našem radu.

06.09.2010.

više

Podsjećamo

Prezumpcija nevinosti

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom suda ne utvrdi njegova krivnja.

22.02.2019.

više

Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Poziv novinarima i novinarkama da pristupe edukativnom interaktivnom modulu koji se temelji na priručniku “Da pravda bude vidljiva”.

“Da pravda bude vidljiva”.

20.04.2021.

Priručnik za novinare o izvještavanju iz krivičnog pravosuđa

Da pravda bude vidljiva

03.08.2020.

Brošura o pravima svjedoka/oštećenog u krivičnom postupku

Šta je dobro znati ako sam svjedok/oštećeni?

03.08.2020.

Brošura Transparency Internationala o pravima građana u kontaktu sa tužilaštvima

Tužilaštvo za građane

03.08.2020.

Komunikacija elektronskom poštom

Komunikacija sa Okružnim tužilaštvom u Doboju ostvarena elektronskom poštom ...

19.11.2013.

više