Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Doboju

 

Pozdravna riječ

Uvodna riječ glavnog tužioca

Ovdje možete pratiti rad tužilaštva/tužiteljstva. Nadamo se da ćete zadovoljiti Vašu znatiželju i pronaći potrebne informacije, te dobiti potpuniju sliku o našem radu.

06.09.2010.

više

Podsjećamo

Prezumpcija nevinosti

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom suda ne utvrdi njegova krivnja.

22.02.2019.

više

Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Komunikacija elektronskom poštom

Komunikacija sa Okružnim tužilaštvom u Doboju ostvarena elektronskom poštom ...

19.11.2013.

Zakon o slobodi pristupa informacijama

Ovim se zakonom definiše sloboda pristupa informacijama u BiH.

04.08.2010.

više