• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Potvrđena optužnica zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja

  05.07.2024.

  Okružno javno tužilaštvo u Doboju, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv Suvajac Vukašina, zbog krivičnog djela Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja.

  Optužnica je potvrđena od strane sudije za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Doboju.

  Optuženi se tereti da je kao službeno lice – direktor ŠG „Doboj“ u Doboju, koje Šumsko gazdinstvo predstavlja organizacioni dio Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“ AD Sokolac, u namjeri da drugom pribavi imovinsku korist, u vremenskom periodu od 04.02.2015.godine do 22.12.2016.godine, iskoristio svoj položaj, na način da je kupcu „D... Đ...“ d.o.o. D. omogućio realizaciju šumskih drvnih sortimenata u dubećem stanju iz odjela u kojima je to preduzeće imalo zaključene ugovore o izvođenju radova na iskorištavanju šuma i fakturisanje po cijenama šumskih drvnih sortimenata u šumi na panju, a ne na način kako je to precizirano ugovorom, po cijenama Fco kamionski put, , čime je pričinjena šteta za JPŠ „Šume Republike Srpske“ ŠG Doboj a pribavljena imovinska korist za to privredno preduzeće prelazi iznos od 50.000 KM.


  Prilog: Anonimizirani dispozitiv potvrđene optužnice broj: T15 0 KTK 0022681 18.


  Napomena: „Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom sudskom presudom ne utvrdi njegova krivica“.  

  Prikazana vijest je na:
  77 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Potvrđena optužnica zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja

  05.07.2024.

  Okružno javno tužilaštvo u Doboju, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv Suvajac Vukašina, zbog krivičnog djela Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja.

  Optužnica je potvrđena od strane sudije za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Doboju.

  Optuženi se tereti da je kao službeno lice – direktor ŠG „Doboj“ u Doboju, koje Šumsko gazdinstvo predstavlja organizacioni dio Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“ AD Sokolac, u namjeri da drugom pribavi imovinsku korist, u vremenskom periodu od 04.02.2015.godine do 22.12.2016.godine, iskoristio svoj položaj, na način da je kupcu „D... Đ...“ d.o.o. D. omogućio realizaciju šumskih drvnih sortimenata u dubećem stanju iz odjela u kojima je to preduzeće imalo zaključene ugovore o izvođenju radova na iskorištavanju šuma i fakturisanje po cijenama šumskih drvnih sortimenata u šumi na panju, a ne na način kako je to precizirano ugovorom, po cijenama Fco kamionski put, , čime je pričinjena šteta za JPŠ „Šume Republike Srpske“ ŠG Doboj a pribavljena imovinska korist za to privredno preduzeće prelazi iznos od 50.000 KM.


  Prilog: Anonimizirani dispozitiv potvrđene optužnice broj: T15 0 KTK 0022681 18.


  Napomena: „Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom sudskom presudom ne utvrdi njegova krivica“.