• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Rezultati rada Okružnog javnog tužilaštva u Doboju na predmetima ratnih zločina za 2023.godinu

  24.04.2024.

  Okružno javno tužilaštvo u Doboju u toku 2023.godine podiglo je 6 optužnica protiv ukupno 8 lica za krivična djela ratnog zločina. Sve optužnice su potvrđene od strane nadležnog suda.

  Na početku izvještajnog perioda u radu je bilo 16 KTRZ predmeta i svi su bili u fazi istrage. U toku 2023.godine riješeno je 6 KTRZ predmeta podizanjem optužnica. U izvještajnoj godini zaprimljen je jedan novi KTRZ predmet.

  Na kraju izvještajnog perioda u radu je ostalo 11 KTRZ predmeta , 10 predmeta je u fazi istrage i 1 predmet u fazi prijave.

  Glavni razlog za nemogućnost rješavanja KTRZ predmeta je taj što tužioci u ovim predmetima nailaze na probleme objektivne prirode na koje ovo tužilaštvo nije moglo uticati jer je u većini predmeta neophodno saslušati lica koja se nalaze mimo teritorije Bosne i Hercegovine i nisu dostupni organima gonjenja koji djeluju na području BiH. U ovim predmetima upućene su brojne zamolnice za ispitivanje osumnjičenih kojima, i pored više urgencija do danas nije udovoljeno, iz kog razloga se predmeti nisu mogli okončati i donijeti odgovarajuća tužilačka odluka, a što predstavlja objektivne okolnosti a ne odraz rada ovog tužilaštva.

  Od KTRZ predmeta koji su ostali u radu, u 11 predmeta osumnjičeni su nedostupni, a u 9 predmet su raspisane potjernice te se očekuje da će se na taj način obezbjediti njihovo prisustvo i steći uslovi za donošenje konačnih tužilačkih odluka u ovim predmetima.

  Ni u jednom KTRZ predmetu osumnjičena lica nemaju oznaku Haške A kategorije.

  Što se tiče KTARZ predmeta, na početku izvještajnog perioda je bilo 55 predmeta, u toku 2023. godine je riješeno 10 predmeta. Uzimajući u obzir da je u izvještajnom periodu zaprimljeno 6 novih predmeta, na kraju izvještajnog perioda u radu je ostao 51 predmet.

  Kada su u pitanju KTNRZ predmeti, na početku izvještajnog perioda je bilo 108 predmeta, a u toku 2023. godine završen je 1 predmet i zaprimljeno 5 novih predmeta, tako da je na kraju izvještajnog perioda u radu ostalo 112 predmeta.

  Prema navedenim podacima u 2023.godini evidentan je progres u radu na predmetima ratnih zločina koji se prvenstveno ogleda u broju podignutih i potvrđenih optužnica za ratne zločine (ukupno 6 optužnica protiv 8 lica), što je rezultat dugogodišnjeg i intenzivnog rada na ovim predmetima, te ostvarenoj međunarodnoj saradnji i udovoljavanju zamolnica ovog tužilaštva.

  Prikazana vijest je na:
  20 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Rezultati rada Okružnog javnog tužilaštva u Doboju na predmetima ratnih zločina za 2023.godinu

  24.04.2024.

  Okružno javno tužilaštvo u Doboju u toku 2023.godine podiglo je 6 optužnica protiv ukupno 8 lica za krivična djela ratnog zločina. Sve optužnice su potvrđene od strane nadležnog suda.

  Na početku izvještajnog perioda u radu je bilo 16 KTRZ predmeta i svi su bili u fazi istrage. U toku 2023.godine riješeno je 6 KTRZ predmeta podizanjem optužnica. U izvještajnoj godini zaprimljen je jedan novi KTRZ predmet.

  Na kraju izvještajnog perioda u radu je ostalo 11 KTRZ predmeta , 10 predmeta je u fazi istrage i 1 predmet u fazi prijave.

  Glavni razlog za nemogućnost rješavanja KTRZ predmeta je taj što tužioci u ovim predmetima nailaze na probleme objektivne prirode na koje ovo tužilaštvo nije moglo uticati jer je u većini predmeta neophodno saslušati lica koja se nalaze mimo teritorije Bosne i Hercegovine i nisu dostupni organima gonjenja koji djeluju na području BiH. U ovim predmetima upućene su brojne zamolnice za ispitivanje osumnjičenih kojima, i pored više urgencija do danas nije udovoljeno, iz kog razloga se predmeti nisu mogli okončati i donijeti odgovarajuća tužilačka odluka, a što predstavlja objektivne okolnosti a ne odraz rada ovog tužilaštva.

  Od KTRZ predmeta koji su ostali u radu, u 11 predmeta osumnjičeni su nedostupni, a u 9 predmet su raspisane potjernice te se očekuje da će se na taj način obezbjediti njihovo prisustvo i steći uslovi za donošenje konačnih tužilačkih odluka u ovim predmetima.

  Ni u jednom KTRZ predmetu osumnjičena lica nemaju oznaku Haške A kategorije.

  Što se tiče KTARZ predmeta, na početku izvještajnog perioda je bilo 55 predmeta, u toku 2023. godine je riješeno 10 predmeta. Uzimajući u obzir da je u izvještajnom periodu zaprimljeno 6 novih predmeta, na kraju izvještajnog perioda u radu je ostao 51 predmet.

  Kada su u pitanju KTNRZ predmeti, na početku izvještajnog perioda je bilo 108 predmeta, a u toku 2023. godine završen je 1 predmet i zaprimljeno 5 novih predmeta, tako da je na kraju izvještajnog perioda u radu ostalo 112 predmeta.

  Prema navedenim podacima u 2023.godini evidentan je progres u radu na predmetima ratnih zločina koji se prvenstveno ogleda u broju podignutih i potvrđenih optužnica za ratne zločine (ukupno 6 optužnica protiv 8 lica), što je rezultat dugogodišnjeg i intenzivnog rada na ovim predmetima, te ostvarenoj međunarodnoj saradnji i udovoljavanju zamolnica ovog tužilaštva.