• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  JAVNA LICITACIJA za prodaju službenog motornog vozila putem postupka druge po redu licitacije sistemom zatvorenih ponuda

  23.01.2023.

  Na osnovu Odluke o prodaji službenog motornog vozila putem druge po redu javne licitacije sistemom zatvorenih ponuda, broj A- 121/22 – 4 od 17.01.2023. godine, Komisija za provođenje postupka licitacije objavljuje:

  JAVNU LICITACIJU

  za prodaju službenog motornog vozila putem postupka druge po redu licitacije sistemom zatvorenih ponuda


  I  PREDMET PRODAJE

  Okružno javno tužilaštvo u Doboju putem javnog nadmetanja- licitacije prodaje jedno službeno motorno vozila ( u daljem tekstu vozilo), sljedećih karakteristika:

  PUTNIČKO MOTORNO VOZILO: Marka,tip i model: DAEWOO NUBIRA, godina proizvodnje: 2000. godina, broj šasije KLAJF696EYK343919, snaga i zapremina: 78 KW, 1598 cm3, broj motora: A16DMS007212D , vrsta motora: BENZIN, boja: zelena, registarske oznake: T26-M-372, registracija do 25.12.2023.godine, nije kasko osigurano, pređena kilometraža: 287165. Vozilo je ispravno i u voznom stanju.

  POČETNA PRODAJNA CIJENA VOZILA JE: 1.355,00 KM.

  II  PRAVO UČEŠĆA

  Pravo učešća u postupku javnog nadmetaanja – licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciu, uplate kauciju/depozit, u iznosu od 10% od početne prodajne cijene vozila, odnosno u iznosu od 135,00 KM, na blagajnu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, Svetog Save br.22, počevši od 26.01.2023. godine svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati i zaključno sa 03.02.2023. godine do 10.00 sati,

  Pravo učešća u postupku licitacije nemaju članovi Komisije za provođenje javne licitacije i članovi njihove uže porodice.

  III  PREGLED VOZILA I DOSTAVLJANJE PONUDA

  Vozilo koje je predmet licitacije prodaje se po principu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje. Kritrij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena.

  Vozilo se može pogledati svaki radni dan počev od dana objave licitacije, na parkingu ispred ulaza u Okružno javno tužilaštvo u Doboju u ulici Svetog Save broj 22, uz prethodnu telefonsku najavu na broj telefona 053/ 201- 900 , u prisustvu ovlaštene osobe od strane Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

  Ponude se dostavljaju lično ili putem preporučene pošiljke, na popunjenom obrascu koji se može preuzeti u Okružnom javnom tužilaštvu Doboj ili sa naše web stranice, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

  „ NE OTVARAJ - Ponuda za javnu licitaciju“

  Rok za prijem ponuda je 03.02.2023. godine do 10:00 sati.

  Uz ponudu obavezno dostaviti:

  - fizička lica: kopija lične karte i dokaz o izvršenoj uplati kaucije/depozita - 10% od početne vrijednosti motornog vozila

  - pravna lica: ovjerenu kopiju ID broja, dokaz o izvršenoj uplati kaucije/depozita - 10% od početne vrijednosti motornog vozila.

  Javno otvaranje dostavljenih ponuda za prodaju vozila iz tačke I (predmet prodaje), održat će se u prostorijama Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, ulica Svetog Save broj 22, dana 03.02.2023. godine, sa početkom u 12:00 sati.

  Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači – fizička lica koja su dostavila ponudu uz predočenje idetifikacijskog dokumenta, odnosno osobe ovlaštene u ime pravnog lica za učešće na javnoj licitaciji uz pismeno ovlaštenje.

  IV OBAVEZE KUPCA

  Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 (pet) dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.

  Uplata kupoprodajne cijene izvršit će se u domaćoj valuti na račun JRT (Jedinstveni račun trezora).

  Vozilo se preuzima u viđenom stanju, po uplati ugovorene cijene. Sve poreze, troškove prenosa vlasništva, transporta, preregistracije, osiguranja kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

  V DODATNE INFORMACIJE

  Učesnicima u Javnoj licitaciji čije ponude budu prihvaćene, uplaćeni depozit od 10% bit će vraćen odmah nakon otvaranja ponuda. Pobjednik licitacije dužan je preuzeti vozilo u roku od 3(tri) dana od dana predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene, nakon čega će mu biti vraćen depozit. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija/depozit od 10% mu se neće vratiti, a Okružno javno tužilaštvo Doboj zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

  Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda. 

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  JAVNA LICITACIJA za prodaju službenog motornog vozila putem postupka druge po redu licitacije sistemom zatvorenih ponuda

  23.01.2023.

  Na osnovu Odluke o prodaji službenog motornog vozila putem druge po redu javne licitacije sistemom zatvorenih ponuda, broj A- 121/22 – 4 od 17.01.2023. godine, Komisija za provođenje postupka licitacije objavljuje:

  JAVNU LICITACIJU

  za prodaju službenog motornog vozila putem postupka druge po redu licitacije sistemom zatvorenih ponuda


  I  PREDMET PRODAJE

  Okružno javno tužilaštvo u Doboju putem javnog nadmetanja- licitacije prodaje jedno službeno motorno vozila ( u daljem tekstu vozilo), sljedećih karakteristika:

  PUTNIČKO MOTORNO VOZILO: Marka,tip i model: DAEWOO NUBIRA, godina proizvodnje: 2000. godina, broj šasije KLAJF696EYK343919, snaga i zapremina: 78 KW, 1598 cm3, broj motora: A16DMS007212D , vrsta motora: BENZIN, boja: zelena, registarske oznake: T26-M-372, registracija do 25.12.2023.godine, nije kasko osigurano, pređena kilometraža: 287165. Vozilo je ispravno i u voznom stanju.

  POČETNA PRODAJNA CIJENA VOZILA JE: 1.355,00 KM.

  II  PRAVO UČEŠĆA

  Pravo učešća u postupku javnog nadmetaanja – licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciu, uplate kauciju/depozit, u iznosu od 10% od početne prodajne cijene vozila, odnosno u iznosu od 135,00 KM, na blagajnu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, Svetog Save br.22, počevši od 26.01.2023. godine svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati i zaključno sa 03.02.2023. godine do 10.00 sati,

  Pravo učešća u postupku licitacije nemaju članovi Komisije za provođenje javne licitacije i članovi njihove uže porodice.

  III  PREGLED VOZILA I DOSTAVLJANJE PONUDA

  Vozilo koje je predmet licitacije prodaje se po principu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje. Kritrij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena.

  Vozilo se može pogledati svaki radni dan počev od dana objave licitacije, na parkingu ispred ulaza u Okružno javno tužilaštvo u Doboju u ulici Svetog Save broj 22, uz prethodnu telefonsku najavu na broj telefona 053/ 201- 900 , u prisustvu ovlaštene osobe od strane Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

  Ponude se dostavljaju lično ili putem preporučene pošiljke, na popunjenom obrascu koji se može preuzeti u Okružnom javnom tužilaštvu Doboj ili sa naše web stranice, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

  „ NE OTVARAJ - Ponuda za javnu licitaciju“

  Rok za prijem ponuda je 03.02.2023. godine do 10:00 sati.

  Uz ponudu obavezno dostaviti:

  - fizička lica: kopija lične karte i dokaz o izvršenoj uplati kaucije/depozita - 10% od početne vrijednosti motornog vozila

  - pravna lica: ovjerenu kopiju ID broja, dokaz o izvršenoj uplati kaucije/depozita - 10% od početne vrijednosti motornog vozila.

  Javno otvaranje dostavljenih ponuda za prodaju vozila iz tačke I (predmet prodaje), održat će se u prostorijama Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, ulica Svetog Save broj 22, dana 03.02.2023. godine, sa početkom u 12:00 sati.

  Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači – fizička lica koja su dostavila ponudu uz predočenje idetifikacijskog dokumenta, odnosno osobe ovlaštene u ime pravnog lica za učešće na javnoj licitaciji uz pismeno ovlaštenje.

  IV OBAVEZE KUPCA

  Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 (pet) dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.

  Uplata kupoprodajne cijene izvršit će se u domaćoj valuti na račun JRT (Jedinstveni račun trezora).

  Vozilo se preuzima u viđenom stanju, po uplati ugovorene cijene. Sve poreze, troškove prenosa vlasništva, transporta, preregistracije, osiguranja kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

  V DODATNE INFORMACIJE

  Učesnicima u Javnoj licitaciji čije ponude budu prihvaćene, uplaćeni depozit od 10% bit će vraćen odmah nakon otvaranja ponuda. Pobjednik licitacije dužan je preuzeti vozilo u roku od 3(tri) dana od dana predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene, nakon čega će mu biti vraćen depozit. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija/depozit od 10% mu se neće vratiti, a Okružno javno tužilaštvo Doboj zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

  Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.