Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Vijesti iz pravosuđa

   1 - 6 / 45  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Deset godina rada Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH

Deset godina rada Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH

Povodom ovog važnog jubileja, uvažavajući značaj Centra za reformu pravosuđa u Bosni i Hercegovini, pripremljen je promotivni video koji možete pogledati ovdje.

29.05.2018.

Konferencija “Pravo na obrazloženu odluku – obavezan standard u postupku pred sudom”

Konferencija “Pravo na obrazloženu odluku – obavezan standard u postupku pred sudom”

Konferencija se fokusirala na standarde Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi s pravom na obrazloženu sudsku odluku kao ključnog elementa prava na pravično suđenje.

04.01.2018.

Nedostupnost servisa pravosudnog informacionog sistema

Nedostupnost servisa pravosudnog informacionog sistema

U periodu od petka 03.11.2017 u 16:00h do ponedjeljka 06.11.2017 u 06:00h doći će do potpune nedostupnosti pravosudnog informacionog sistema: Centar za sudsku dokumentaciju.

02.11.2017.

Konferencija visokog nivoa o usklađivanju sudske prakse - Atina

Konferencija visokog nivoa o usklađivanju sudske prakse - Atina

Konferenciji su prisustvovali predstavnici pravosudnih institucija iz 20 država članica Vijeća Evrope, te institucija odgovornih za pregled i objavljivanje sudske prakse.

09.10.2017.

Konferencija „Ujednačavanje sudske prakse u Bosni i Hercegovini – preliminarni rezultati rada panela za ujednačavanje sudske prakse”

Konferencija „Ujednačavanje sudske prakse u Bosni i Hercegovini – preliminarni rezultati rada panela za ujednačavanje sudske prakse”

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je 9. juna 2017. godine u saradnji sa Vijećem Evrope održalo treću godišnju konferenciju na temu „Ujednačavanje sudske prakse u Bosni i Hercegovini – preliminarni rezultati rada panela za ujednačavanje sudske prakse”.

14.06.2017.

Usklađivanje sudske prakse iz građanske oblasti u Bosni i Hercegovini

Usklađivanje sudske prakse iz građanske oblasti u Bosni i Hercegovini

U radu okruglog stola, koji je na temu "Usklađivanje sudske prakse iz građanske oblasti u Bosni i Hercegovini" održan 18. i 19. maja 2017. godine u Trebinju, učestvovao je predstavnik Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a.

24.05.2017.

   1 - 6 / 45  >